v 2.1.11

Information

Välkommen till Kunskapsskolans kösystem.
Här kan du som vårdnadshavare skapa ett användarkonto för att kunna registrera och administrera ansökningar för ditt/dina barn till våra skolor.
Du behöver en e-postadress för att göra detta. Om du inte har en giltig e-postadress kan du skapa en utan kostnad på t ex Gmail eller Hotmail.

Personuppgifter
För att kunna administrera ditt barns köplats i vårt system krävs att du lämnar person- och adressuppgifter för ditt barn samt att du anger kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter.

Elever med skyddad id
För att ställa en elev med skyddad id i kö måste du kontakta oss via elevadministration@kunskapsskolan.se, alternativt kontakta den skola du är intresserad av. Kontaktuppgifter finns på varje skolas hemsida under Medarbetare.

Nyanlända elever
Vänligen kontakta den skola du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter under Medarbetarsidan på varje skolas hemsida.

Urvalsprinciper
Om det inte finns plats för alla sökande till en skola tillämpar Kunskapsskolan urvalsprinciper som godkänts av Skolinspektionen; i första hand syskonförtur och i andra hand kötid. (Skollagen 10 kap 36 §)
Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går i samma skola vid tidpunkten för antagningen..
Preliminärt besked om syskonförtur lämnas när ansökan registreras – dock kan detta komma att ändras om syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

För övrig information om ansökan, köer och antagning hänvisar vi till länkarna med Frågor&Svar här ovan.